Zenith LED-belysning

Dagens effektiva mjölkproduktion är beroende av att många produktionsfaktorer utnyttjas och styrs på optimalt sätt. Mjölkavkastningen har tack vare avelsarbete och en modern och sund syn på kokomfort ökat dramatiskt de senaste åren. När det gäller nytänkande inom belysningsområdet har utvecklingen emellertid hittills stått i princip stilla.

De senaste generationerna LED-armaturer är utmärkta alternativ till gamla konventionella ljuskällor. Genomsnittlig energibesparing med 60 % och mycket, mycket längre underhållsintervall är några av de många fördelarna.

Med de nya LED-armaturerna skapas ett optimalt ljusspektrum. Det ger mycket positiv inverkan på kornas välbefinnande och mjölkproduktion, gårdens effektivitet och totalekonomi. Genom att köra smarta dag-/nattljusprogram kan man stimulera och utnyttja kornas naturliga hormonproduktion så att de mjölkar mer.

Cowhouse har i samarbete med ett antal mjölk- producenter utvecklat en ny armatur i vilken alla de fördelar hos de senast utvecklade LED-lamporna har kombinerats.
Den moduluppbyggda "ZENIT" LED-armaturen är mycket robust, har ställbar ljusriktning (passar till stallar med upp till 40 m bredd) och har dessutom en en avacerad dimmerfunktion.

Tack vare den maximala ljusstyrkan på hela 30000 lumen per armatur, uppnås även med ett förvånansvärt litet antal enheter, ett mycket bra ljus som förutom kotrivseln har en positiv effekt på gårdens totalekonomi.

  • Optimerat ljusspektrum för kor (fullt naturligt dagsljus)
  • Mycket hög effektivitet
  • Stor ljusstyrka från varje enhet
  • Smart ljusstyrning baserad på ljussensorer och tidur.
  • IP67
  • Färgtemperatur 5000k

Dela