Feedwall

Nytt koncept

Med Feedwall sparar man både arbetstid och utrymme och på köpet får man ett renare foder.
Feedwallsystemet bygger på att man har fodertråg utmed långsidorna på stallet, vilka man fyller på utifrån, via fjärrmanövrerade luckor.
Systemet är mycket gediget byggt och kräver inte mycket underhåll.
Luckorna fungerar även som luftintag när behov av detta finns.

Kostnadsbesparande och bättre stallmiljö

Genom att använda Feedwall sparar man utrymme i stallet då man inte längre har behov av ett körbart foderbord som tar stor plats, vilket kräver en bredare byggnad.
Utan ett körbart foderbord i mitten av stallet förbättras även ventilationen i byggnaden då de breda foderborden har en tendens att bilda köldfällor, vilket försämrar ventilationen.
Med de rejäla fodertrågen sparar man in tid då man aldrig behöver skjuta fram foder som korna inte når, vilket det gärna blir på ett plant foderbord.

Djurhälsovänligt

Eftersom det alltid finns friskt foder tillgängligt, får även de djur som står lägst i rang, tid och möjlighet att ostört äta tillräckligt. Tack vare det specialdimensionerade fodertråget får korna alltid fri tillgång till rikligt med fräscht och rent foder. Här behöver korna inte sträcka sig långt in på foderbordet för att komma åt fodret och risken för tryckskador minskar således drastiskt. Eftersom fodret ligger i ett avskärmat fodertråg är riskerna för att fodret skall bli förorenat av gamla foderrester och från smuts från traktor- och vagnshjul, absolut minimerad

 

Pris

Ring för priser

Dela